هادی زارع زردینی شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ 15:43
                                            باسمه تعالي 

                                           

موضوع:

برسی علت عدم علاقه ی برخی  از دانش آموزان به ورزش  


فهرست مطالب   

مقدمه...................................................................

بیان مسئله.............................................................

اهداف تحقیق..........................................................

سوالات پژوهشی ...................................................

پیشینه تحقیق..........................................................

روش تحقیق.............................................................

جامعه آماری............................................................

نمونه آماری.............................................................

روش اجرا...............................................................

روش تجزیه وتحلیل آماری..........................................

نمودارها.................................................................

نتیجه گیری..............................................................

پیشنهادات...............................................................   


مقدمه

پيامبر گرامي اسلام صلي عليه واله در باره حق بدن بر انسان مي فرمايد:

اِنَّ لِرَبِّکَ عَلَيکَ حَقّاً، وَ اِنَّ لِجَسَدِکَ عَلَيکَ حَقّاً وَ لاَ هلِکَ عَلَيکَ حَقّاً؛

(پروردگارت بر تو حقي دارد، و بدنت بر تو حقي دارد، و خانواده ات (نيز بر تو حقي دارد.

ضرب المثل « عقل سالم در بدن سالم است »، پشتیبانی برای گنجاندن درس تربیت بدنی در آموزش های رسمی مدرسه ای است. هر چند انتظار می رود بازی، درگیر شدن در مسابقات ورزشی و بالابردن بنیه و استقامت، به عنوان وسیله ای برای رهایی از خستگی حاصل از درس و مطالعه روزانه باشد، ولی واقعیت آن است که بعضی بچه ها از ورزش و تربیت بدنی خوششان نمی آید.

در این تحقیق سعی شده است علت عدم علاقه ی بعضی دانش آموزان را به ورزش جستجو کند.

که امیدوارم بتوانیم به نتیجه ی مطلوبی برسیم.


بیان مسئله

بسیاری از  مردم فکر می کنیم که دانش آموزان فقط زنگ ریاضی یا علوم یا... دوست ندارند ولی زنگ ورزش را دوست دارند در صورتی که این طور نیست،برخی از دانش آموزان از زنگ ورزش بیزارند!

ورزش نکردن برخی دانش آموزان مسئله ای است که ذهن خیلی ها را به خود مشغول کرده است و در این باره تحقیقات زیادی صورت گرفته است و به نتایجی هم رسیدند.

در کارورزی دانش آموزانی دیدم که به ورزش اهمیت نمیدهند و از ورزش کناره گیری میکنند و در زنگ ورزش در گو شه ای مینشینند و به تماشای بازی دانش آموزان یا خواندن کتاب میپردازند.

وقتی از آنها سوال میکردم چرا ورزش نمی کنید فقط جواب میدادند"ورزش را دوست ندارم"

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا برخی دانش آموزان ورزش را دوست ندارند؟

در این تحقیق سعی شده است به این سوال جواب داده شود سوالی که مطمئنا برای شما هم پیش آمده است یا در آینده پیش خواهد آمد.


اهداف تحقیق

کلی:

 برسی عدم علاقه ی برخی دانش آموزان به ورزش

جزیی:

1.برسی علت ورزش کردن دانش آموزان

2.برسی تاثیر ورزش در یادگیری دانش آموزان

3.برسی میزان علاقه مند کردن دانش آموزان به ورزش در منزل و مدرسه

4.برسی میزان امکانات در مدارس

5.برسی میزان علاقه مندی دانش آموزان به ورزش

6.برسی تاثیر مربی ورزش بر علاقه مندی دانش آموزان به ورزش در مدرسه


سوالات پژوهشی

۱.آیا به دلیل عدم امکانات ورزشی کافی،دانش آموزان روی به ورزش نمی آورند؟

۲.آیا معلم در علاقه مندی دانش آموزان موثر است؟

۳.آیا ورزش در یادگیری تاثیری دارد؟

۴.آیا در مدرسه و خانه به ورزش توجه کافی می شود؟

سوالات

1.چرا ورزش می کنید؟

الف.تفریح و سرگرمی         ب.تندرستی     ج.هر دو مورد  

۲.در روز چه مدت ورزش می کنید؟

..........................

۳.ورزش چقدر در یادگیری شما تاثیر دارد؟

الف.تاثیری ندارد   ب.کم    ج. تا حدودی      د.زیاد  

4.آیا ورزش را حرفه ای دنبال می کنید؟

الف.بلی         ب.خیر  

5.در چه وقتهایی بیشتر ورزش می کنید؟

........................................  

6.به کدام رشته ی ورزشی بیشتر علاقه دارید؟چرا؟

................................  

7.در خانه چقدر به ورزش اهمیت داده می شوید؟

الف.کم   ب.تا حدودی     ج.زیاد  

8.درمدرسه چقدر به ورزش اهمیت داده می شوید؟

الف.کم      ب.تا حدودی    ج.زیاد  

9.آیا مربی ورزش مدرسه،شما را به ورزش کردن علاقه مند کردند؟

بلی-چگونه .. ...........................................................

خیر-چرا  ...............................................................  

10.آیا در مدرسه به ورزش مورد علاقه ی شما توجه می شود؟

الف.بلی                       ب.خیر  

11.آیا در مدرسه امکانات مورد نیاز ورزش برای شما فراهم می شود؟

الف.بلی                      ب.خیر    

12.آیا در مدرسه وقتی که به ورزش اختصاص میابد،استفاده مفید می شود؟

الف.بلی                ب.خیر  

13.آیا در برنامه ریزی خود وقت ویژه ای به ورزش اختصاص دادید؟

الف.بلی                 ب.خیر  

14.چقدر به برد و باخت در ورزش اهمیت می دهید؟

الف.برایتان اهمیت ندارد      ب.کم        ج.تا حدودی        د.زیاد  

15.نظر خودتان را در مورد ورزش بنوییسید. ........................................................................................


پیشینه تحقیق 

   چرا برخی دانش آموزان ورزش را دوست ندارند؟

http://hadis1369.blogfa.com/post-125.aspx

این تحقیق توسط خانم فاطمه هادی نژاد در مدرسه دبیرستان نمونه حدیث انجام گرفته است که به نتایجی رسیدند از جمله:

چرا برخی از دانش آموزان ورزش را دوست ندارند؟

1-خلقت(هر کس دارای خلقتی منحصر به فرد است)

2-ناتوانی در یادگیزی مهارت های ورزشی

3-محدودیت های جسمانی

4-ترس از صدمه

5.ترس از شکست وتمسخر دیدن

-چرا برخی دانش اموزان ورزش را دوست ندارند:

http://www.roshdmag.ir/Roshdmag_content/media/article/2270.pdf

در این مقاله که توسط خانم توران مرزبان پناه -دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان فومن-انجام گرفته  درباره علت عدم  علاقه برخی دانش آموزان به ورزش دلایلی ذکر شده است.

چون نویسنده این مقاله در جریان کار بودند توانستن مشکلات را پیدا کنند و برای حل آن پیشنهاداتی ارائه دهند.

-توسعه ورزش در مدارس

http://kanoonte.ir/upload/15.pdf

در این مقاله راهکارهای زیادی برای توسعه ورزش در مدارس آمده است که توسط معلمان از تمام نقاط کشور نوشته شده است.

-چرا ورزش میکنیم

http://p30persian.ir/forum/thread18205.html

نتایج:در این تحقیق در مورد مسايل فیزیکی و بدنی وبهداشتی بحث کرده است و فایده های ورزش را یاداور شده است و تاثیر ورزش بر تمام سیستم واندام بدن توضیح داده است

در این مقاله درباره ی درست ورزش کردن راهای زیادی پیشنهاد داده شده است.

-نقش فعالیت بدنی در حفظ سلامتی دانش آموزان

http://www.sportmedicine.ir/modules.php?name=contents&t=963

در این تحقیق از کم شدن علاقه دانش آموزان به ورزش و علاقه به تلویزیون و بازی های کامپیوتری بحث و جستو جو کرده است و علت آن را در خانه و مدرسه پیدا کرده است

و نقش والدین و مربی مدرسه را خیلی مهم دانسته است و راهکارهای زیادی برای جذب دانش آموز به ورزش پیشنهاد داده است

این تحقیق توسط خانم مهتاب صفرزاده خسرو شاهی جمع آوری شده است

-ورزش نطنز توسط علی قنایی

http://www.varzeshnatanz.blogfa.com/post-36.aspx

چرا دانش آموزان براي فعاليتهاي ورزشي انگيزه ندارند؟

در این مقاله سعي شده در بيان دلايل وراه كارهاي اجرائي كه معلم تربيت بدني مي تواند براي نيل به هدف مورد استفاده قرار دهد نكاتي چندارائه شده است

در جایی از این مقاله علت بیرغبتی دانش آموزان را این طور بیان کردن:

احتمالاً بيرغبتي شاگردان نسبت به فعاليت هاي جسماني به علل زير بستگي دارد:

1-هدف از اين فعاليت ها براي شاگردان به خوبي روشن نشده است.

2- اهداف فرعي براي هر جلسه تمرين نيز به روشني بيان نشده اند.

3-انگيزه كافي در شاگردان به اين جهت كه اهداف موهوم هستند ايجاد نمي شودنشده ا4-زمينه هاي مشاركت وتشريك مساعي در اين نوع فعاليت ها به شاگردان معرفي نشده است

و در آخر راهای علاقه مند کردن دانش آموزان در زنگ ورزش را بیان کرده اند

 

-زنگ ورزش و لحظه شماري دانش آموزان 

http://www.shaparakdaily.ir/shaparak/News.aspx?NID=10420

 

 در این مقاله ازیک مربی ورزش موفق صحبت میکند که توانستن با راهکار های گوناگون دانش آموزان را به ور زش علاقه مند کنند

آقای حشمت اکبری-مربی مدرسه-میگویند:

زنگ ورزش در اين مدرسه با جديت و نظم کامل برگزار مي شود و دانش آموزان با علاقه فراوان برنامه هاي ورزشي را انجام مي دهند . ما در اين مدرسه از امکانات خوبي برخوردار هستيم چرا که مديريت مدرسه از علاقه مندان به ورزش مي باشد و بر انجام هر چه پر بارتر برگزار شدن زنگ ورزش تاکيد دارد .
ما در زنگ ورزش به رشته هاي فوتبال ، واليبال ، بسکتبال ، شطرنج ، پينگ پنگ و طناب کشي اهميت زيادي مي دهيم ، ضمن اينک دانش آموزان نيز از اين رشته ها استقبال خوبي بعمل مي آورند .
اکبري اضافه کرد : والدين دانش آموزان نيز همکاري مناسبي با مدرسه دارند و از هر نظر به ما کمک مي کنند .

علت علاقه مندی دانش آموزان خود در بالا می بینید.

-علاقه مند کردن کودکان به ورزش

http://hamyari20.mihanblog.com/post/category/78

نوشته شده توسط:علی اكبر ادهم آموزگار اول ابتدایی مدرس هنر و ارزشیابی توصیفی استان اردبیل شهرستان پارس آباد  

در این مقاله درباره ی علت عدم علاقه ی برخی دانش آموزان به ورزش و راحل های علاقه مند کردن آنها به ورزش صحبت شده است.

که نتایجی هم رسیدند از جمله:

شناخت دلایل عدم تمایل کودکان به ورزش می‌تواند به شما کمک کند تا سریعتر به راه حل برسید:

1. برد و باخت
کودکان دبستانی که به ورزش کردن علاقه ندارند، اغلب از دیدن باخت همسالان خود در یک بازی عصبی و حتی شوکه می‌شوند.

2.ترس از حضور در تیم ورزشی

3.دلیل عدم تمایل کودکان اغلب انتخاب ورزش نامناسب توسط والدین است.

-تنبلی وبهانه گیری برای ورزش نکردن

http://www.varzeshfa2.blogfa.com/post-35.aspx

دانش آموزان کلاس اول دبیرستان مدرسه ی فرزانگان امین 2 اصفهان

این مقاله درباره ی تنبلی و ورزش نکردن بحث میکند و ورزش نکردن ما را به خاطر تنبلی میداند

تنبلی بهانه هایی میاورد که باعث میشود ما ورزش نکنیم و از فواید ورزش کردن دور بمانیم.


روش تحقیق:

میدانی

جامعه آماری:

مدارس راهنمایی و دبیرستان دهستان زردین

نمونه:

انتخاب 60 نفر دانش آ موز از بین آنها-50 درصد از دانش آموزان-

روش اجرا:

توزیع سوالات بین دانش آموزان

روش تجزیه و تحلیل آماری:

به دست آوردن درصد پاسخ هاو کشیدن نمودار برای آنها

  نمودارها

به آموزش تحویل داده شد


نتیجه گیری:

علت بی علاقگی برخی از دانش آموزان مدارس دهستان زردین به ورزش عبارت اند از:

1)در خانه به ورزش توجه لازم نمی شود

2)در مدرارس زیاد به ورزش اهمیت داده نمی شود

3)راضی نبودن برخی دانش آموزان از مربی ورزش خود

4)عدم توجه کافی به ورزش مورد علاقه دانش آموزان در مدارس

5)عدم وجود امکانات ورزشی مناسب  در مدارس

6)عدم استفاده ی کافی از وقتی که در مدارس به ورزش اختصاص می یابد

 

*نود و هفت درصد از دانش آموزان,نظر مثبت نسبت به ورزش دارند و ورزش را مفید میدانند

*ورزش در یادگیری دانش آموزان تاثیر زیادی دارد

  

پیشنهادات

1.ورزش در یادگیری دانش آموزان تاثیربه سزایی دارد پس باید دانش آموزان را به ورزش کردن تشویق کرد -در خانه و مدرسه-تا در برنامه ریزی خود وقت ویژه ای را به ورزش اختصاص دهند

2.ورزش که به عنوان یک تفریح سالم و جذاب است و به سلامتی روح و جسم کمک شایانی میکند پس باید به آن اهمیت داده شود

3.مربی ورزشی که برای دانش آموزان انتخاب میشود باید خوش اخلاق و سخت کوش باشد تا دانش آموزان بتوانند استفاده مفید از زنگ ورزش ببرند و هم به ورزش علاقه مند شوند

4.در مدرسه باید به ورزش مورد علاقه ی دانش آموزان توجه شود,با فراهم آوردن امکانات لازم برای دانش آموزان

5.مربی ورزش باید اهمیت برد و باخت را در دانش آموزان کم کند تا با شکست در تیم ,به ورزش بی علاقه نشوند و مورد تمسخر همکلاسی هایشان قرار نگیرند

 

                                                                      پایان

 

نوشته شده توسط هادی زارع  | لینک ثابت |